Aicinām iesniegt fotogrāfijas konkursam "Baltinava. Baltinavieši. Laiks"

Aicinām iesniegt fotogrāfijas konkursam

Lai rosinātu iedzīvotāju un novada viesu interesi par Baltinavas novada vēsturi, dabu, cilvēkiem, notikumiem, tradīcijām gan mūsdienās, gan pagātnē, kā arī izveidotu attēlu kolekciju, kura spētu atklāt Baltinavas novada, notikumu, tradīciju un cilvēku neatkārtojamību un daudzveidību, Baltinavas novada dome ir izsludinājusi fotokonkursu “Baltinava. Baltinavieši. Laiks”.


Konkursa dalībnieki savus foto ( līdz 5 fotogrāfijām vienam dalībniekam) var iesniegt JPEG formātā, kā arī skenētus, līdz 2018. gada 1. septembrim.


Fotogrāfijas var iesūtīt elektroniski, rakstot uz sab.attiecibas@baltinava.lv, vai iesūtīt Baltinavas novada domei pa pastu: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594.
Konkursam var iesniegt tikai savus darbus un darbus no privātā fotoarhīva, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības un citus normatīvos aktus. Autoru darbiem jābūt numurētiem. Atsevišķā word dokumentā ir jāuzrāda šādi dati: autora vārds un uzvārds, autora e-pasts un tālruņa numurs. Saskaņā ar darbu numuriem jānorāda darba nosaukums un uzņemšanas gads. Ja fotoattēlā ir cilvēki, jānorāda cilvēku vārdi un uzvārdi. Ja atainots kāds notikums, jānorāda gads un notikuma nosaukums.
Konkursa gaitā iegūtie fotoattēli tiks nodoti novada muzeja arhīvam, izstādīti izstādē 2018. gada 18. novembra svinīgajā pasākumā par godu Latvijas valsts simtgadei.
Gaidam jūsu atsaucību!