Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ludzas, Rēzeknes un Lubānas novadiem

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ludzas, Rēzeknes un Lubānas novadiem

17.augusta rītā Baltinavas domes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ludzas novada pašvaldību. Lai iepazītu citu Latgales novadu tūrisma un kultūras piedāvājumus un smeltos idejas, maršrutā tika iekļautas arī Ludzas pilsētas izzināšana, šarmanto Jāņa un Annas Macānu brīvdienu māju “Zvejnieki” apmeklējums Nagļu pagastā Lubāna ezera krastos, pastaiga pa Teirumnīku purva taku, Gunāra un Rasmas Igauņu Ermoņiku un Šmakovkas muzeju apmeklējums, kā arī noslēgumā bija iespēja vērot Latgales dabisko skaistumu Lubāna ezera krastā.
Ludzas novada domē mūs laipni sagaidīja Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos kopā ar domes darbinieku komandu. Iestiprinājušies ar Ludzas novada pašvaldības darbinieku sarūpēto kafiju un cienastu, noskatījāmies labu un saturīgu prezentāciju par novada darbību, struktūru, attīstības prioritātēm un kultūras vērtībām. Ludzas novads apvieno 9 pagastus un pašu pilsētu. Novada prioritātes, kurās arī tiek ieguldīta liela daļa budžeta naudas, ir, piem.ceļu infrastruktūras sakārtošana, jo labi ceļi ir svarīgi gan mazas, gan lielas uzņēmējdarbības veicināšanai. Prioritāte Nr.1 ir izglītība. Novads ik gadu atbalsta arī nozīmīgus pasākumus dažādās jomās. Vienam pasākumam maksimāli tiek piešķirti 500 eiro. Viens no svarīgākajiem atbalsta veidiem novada iedzīvotājiem ir līdzfinansējums daudzdzīvokļu iekšpagalmu labiekārtošanai. Ja daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji pilnsapulcē nolemj atjaunot ēkas pagalmu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu no 50 līdz 80 procentu apmērā no kopējām remontu izmaksām.
Pēc prezentācijas bija iespēja dalīties pieredzes apmaiņā arī ar domes speciālistiem. Protams, Ludzas novads ir krietni lielāks par Baltinavas novadu, bet viennozīmīgi apmaiņa ar idejām un atziņām bija vērtīga.
Ludzas pilsēta ir vecākā pilsēta Latvijā un šis senatnes šarms jūtams ik uz soļa. Pilsētā apmeklējām 3 senas un skaistas baznīcas – Ludzas Romas katoļu baznīcu, kura atrodas kalnā blakus pilsdrupām, Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcu un Ludzas Lielo sinagogu, kura gan ikdienā darbojas kā tūrisma objekts, bet saglabājusi arī sinagogas funkcijas. Sinagoga saņēmusi 3 nozīmīgas arhitektūras balvas. To visu no neierasta skatu punkta var aplūkot arī, baudot braucienu ar plostu pa Ludzas Mazo ezeru.
Tālāk pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki devās uz Gaigalavu, kur mūs laipni sagaidīja Gunārs un Rasma Igauņi. Viņu entuziasms un šarms ir apbrīnojami. Pabijām gan Ermoņiku muzejā, gan Šmakovkas muzejā. Abi muzeji iekārtoti 2 nelielās telpās, bet tas nemazina šo telpu pievilcību. Igauņu ģimenes ideju pārņemšana un realizēšana dzīvē būtu apsveicama arī mūsu puses uzņēmīgajiem cilvēkiem. 21.gadsimta muzejs vairs nav telpā un laikā sastingusi senču liecību krātuve. Muzejam jābūt dinamiskam, spējīgam reaģēt uz jaunā gadsimta tendencēm, un tas nemaz neprasa gigantiskus finansiālus ieguldījumus. Arī mūsu pusē ir cilvēki, kuri prot pagatavot smeķīgo, Latgalei tik raksturīgo dzērienu šmakovku. Pie Gunāra Igauņa droši var braukt smelties pieredzi, un valsts noteiktās prasības, lai legalizētu šāda veida tūrisma nozari, nemaz nav tik neizpildāmas.
Lubāna ezera krastā savās iekoptajās un skaistajās Zvejnieku mājās mūs sagaidīja harizmātiskais Jāņa un Annas Macānu pāris. Baudījām apkārtni, ēdām garšīgu zivju ugunskura zupu un klausījāmies abu saimnieku stāstījumā gan par to, kā viņu ideja par brīvdienu māju kļuvusi par realitāti, gan arī stāstus par teiksmaino Lubāna ezeru, tā apkārtni un Īdeņas salu. Arī no Macānu pāra tie, kuri vēlas startēt lokālā tūrsima nozarē, var smelties daudz labu ideju. Baltinavas novadam katastrofāli trūkst iespēju pabarot ekskursantu grupas nevis klasiskā kafejnīcā,bet gan dot iespēju baudīt Ziemeļlatgalei raksturīgus autentiskus ēdienus. Arī šī tūrisma nozare vismaz vasaras sezonā neprasa pārmērīgus finansiālus ieguldījumus. Vajadzīga vizuāli sakopta māja un tās apkārtne, kā arī saimnieku uzņēmība. Tūrisms kā nozare jebkurā novadā var attīstīties caur vietējo uzņēmīgo cilvēku un pašvaldības sadarbību. Ekotūrisms Latvijas laukos pašlaik ir modes tendence. Tā kā Baltinavas novads ir izteikti zaļš, ar rūpniecību un lieliem uzņēmumiem nesabojāts novads, mūsu puses cilvēkiem ir labas izredzes attīstīt tieši ekotūrismu.
Noslēgumā visi izbaudījām Lubāna ezera burvību un īpatnējo vientulību, lai gan visskaistākais šis ezers ir rudenī, putnu migrācijas laikā, kad tā apkārtnē pulcējas tūkstošiem visdažādāko putnu.


Silvija Buklovska


Fotogalerija apskatāma Baltinavas novada Facebook profilā

www.facebook.com/baltinavasnovads/photos/pcb.2160966443935872/2160963880602795/?type=3&theater