Sporta organizatora vakance Baltinavas novadā

Sporta organizatora vakance Baltinavas novadā

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES PRETENDENTUS SPORTA ORGANIZATORA VAKANCEI uz 0.5 darba slodzi
(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:
· organizēt Baltinavas novada pašvaldības sporta un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumus un koordinēt novada rīkotos sporta pasākumus;
· popularizēt veselīgu dzīves veidu;
· nodrošināt ar sporta pasākumu organizēšanu saistītās dokumentācijas sagatavošanu;
· sastādīt Baltinavas novadā notiekošo sporta pasākumu gada un ikmēneša kalendāros plānus;
· apkopot un sagatavot informāciju (preses relīzes un citus materiālus) par Baltinavas novada sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem un citām ar sportu saistītām aktualitātēm;
· organizēt Baltinavas novada komandas dalībai novada, reģiona un valsts mēroga sporta sacensībās un noorganizēt šo komandu dalību tajās;
· piedalīties Baltinavas novada pašvaldības projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, kas saistīti ar sporta attīstību Baltinavas novadā.
Pretendentiem izvirzītās prasības:
· pieredze sporta pasākumu organizēšanā pēdējo divu gadu laikā;
· valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
· idejas par sporta pasākumu pilnveidošanu Baltinavas novadā;
· prasmes preses relīžu sagatavošanā;
· augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
· prasme izmantot informācijas tehnoloģijas.


Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus:CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, motivētu pieteikuma vēstuli, kurā pamatota pretendenta atbilstība amatam, Baltinavas novada sporta pasākumu attīstības redzējums brīvā formā.
Pieteikumus ar norādi “Sporta organizators” vēlams sūtīt uz e-pastu dome@baltinava.lv vai iesniegt Baltinavas novada pašvaldības lietvedībā Kārsavas ielā 16, Baltinavā, darba laikā līdz 2018.gada 5.septembrim plkst. 16.30.