Ir izsludināta pretendentu pieteikšana goda balvai "BALTINAVAS NOVADA LEPNUMS"

Ir izsludināta pretendentu pieteikšana goda balvai

Tiek izsludināts konkurss par goda balvu “BALTINAVAS NOVADA LEPNUMS“. Pretendentus balvai var pieteikt līdz 15.oktobrim. Balvas saņemšanai var izvirzīt ikvienu personu, kura ar mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu ir veicinājusi Baltinavas novada attīstību attīstību vai popularizējusi Baltinavas novadu ārpus tā robežām dažādās jomās (kultūras ,izglītības, sporta, labdarības, sociālajā un veselības aprūpes, uzņēmējdarbības, lauksaimniecības u.c. jomās).

Pretendentus Balvas saņemšanai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ne vēlāk kā līdz šī gada 15.oktobrim, iesniedzot rakstisku ierosinājumu jeb aizpildītu anketu Baltinavas novada domē. Viens pieteicējs var izvirzīt ne vairāk kā vienu pretendentu.


Pieteikuma anketas papīra formātā no 5.septembra būs pieejamas Baltinavas veikalos, aptiekā, kā arī domē 1.stāvā.

Aizpildītas Pieteikuma anketas var atdot Baltinavas KN vadītājai Intai vai arī atstāt domē.

Neskaidrību gadījumos zvanīt pa tālruni 26571774 (Inta)


Detalizēta informācija pieejama Nolikumā.

Dokuments:
Dokuments: