11.septembrī Finanšu komitejas sēde Nr.16

11.septembrī Finanšu komitejas sēde Nr.16

Finanšu komitejas sēde Nr.16.
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Sēžu zāle (2.st.), 2018.gada 11.septembrī plkst. 15:00.


Darba kārtība;
1. Par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas materiālo vērtību
tālāko izmantošanu un nodošanu iestādēm un struktūrvienībām.
2. Par ēkas Tilžas ielā 5 nomas līguma tālākās darbības vai laušanas iespēju izskatīšanu.