Baznīcas akcija "100 stundas lūgsimies par Latviju"

Baznīcas akcija

No 18.oktobra līdz 31.oktobrim Baltinavas Romas katoļu baznīcā notiks akcija «100 stundas lūgsimies par Latviju».

Individuālajai vienas stundas lūgšanai pieteikties, zvanot Marijai Skabai (tel.22019603).