Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā

Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā

Aušīgais rudens vējš skolas priekšā spēlējas ar zeltainajām ozola lapām. Gaiteņos apklusušas skolasbērnu čalas, mācību klašu solos rātni sēž vairs tikai tukšie krēsli. Skolēniem — rudens brīvdienas. Arī skolotāja kalendārs jau vēsta par šī mācību gada pirmā semestra noieto pusceļu. Kas aizzibējušajā laika posmā no 3.septembra līdz 19.oktobrim bija citādi kā iepriekšējā gadā šajā pat laika nogrieznī?
26.septembris-Eiropas Valodu diena, to pēc Eiropas Padomes iniciatīvas Latvijā jau četrpadsmito gadu rīkoja Latviešu valodas aģentūra, šīs aktivitātes mērķis – ar daudzveidīgiem pasākumiem popularizēt Eiropā runāto valodu apguves un lietošanas pieredzi, vienlaikus novērtējot un godinot latviešu valodu kā mūsu valsts valodu. Šogad arī mūsu skola iesaistījās Eiropas Valodu dienas norisē. Valodu skolotāji Tatjana Bolgarova, Anita Ločmele, Marita Kušnire, Rudīte Laganovska, Agita Zelča, Irēna Kaša, Tatjana Začeste mācību stundu laikā dažādu klašu skolēniem bija sagatavojuši ar valodu izzināšanu saistītas aktivitātes. Skolēni angļu valodas stundās zīmēja Eiropas valstu karodziņus, veidoja valodu plakātu un rakstīja pieklājības frāzes(3.klase), piedalījās populārajā spēlē ”Gribi būt miljonārs?” par Eiropas valodu pārzināšanu(9.klase) un interaktīvajā erudīcijas spēlē par dažādām valodām(11.klase), krievu valodas stundās tulkoja sakāmvārdus un parunas.11.klases skolēniem uz īpašām sirsniņformas lapām rakstīto diktātu ar Zentas Mauriņas viedajiem vārdiem latviešu valodā vajadzēja tulkot arī angļu valodā, bet literatūras stundas laikā bija jāiejūtas atdzejotāju lomās, mēģinot Antona Slišāna dzejoļu krājuma” Sovu likteni izsuopūt” izvēlētajos dzejoļos ietverto vēstījumu pateikt krievu vai angļu valodā. Arī 9.klases skolēniem bija iespēja pārbaudīt ne tikai savas zināšanas latviešu valodā, bet arī angļu valodā, darbojoties ar diktāta tekstu. 6.klase latviešu valodas stundas laikā mācīšanās grupās veica indoeiropiešu valodu saimes(pie tās pieder arī latviešu valoda) valodu salīdzināšanu,1.klases bērni audzinātājas vadībā draudzējās ar “runājošo” angļu valodas vārdnīciņu, 2.klase kopīgi iepazina angļu valodas bilžu vārdnīcu, savukārt 4.klases skolēniem vajadzēja sevi pārbaudīt latgaliešu valodas pārzināšanā. Šīs dienas valodu stundu aktivitātes sasaucās arī ar jaunā mācību satura pamatnostādnēm.
7.oktobris-Skolotāju diena. Tradicionāla un tomēr katru gadu citāda, jo tās organizatori -11.klase – katru gadu ir citi. Arī šogad 11.klase bija parūpējusies ,lai skolotājiem darba nedēļas pēdējā diena– 5.oktobris – aizritētu neikdienišķā gaisotnē: no rīta apsveikums pie skolas ārdurvīm un ielūgums pirms stundām uz rīta kafiju skolotāju istabā. Krāšņo rudens lapu un grāmatu ieskauts celiņš skolotājus aizveda uz garderobi. Skanot fonā I. Busuļa dziesmai „Rīta kafija”, pedagogi varēja baudīt kafiju un panašķoties ar gardumiem pirms darba rīta cēliena. Pie klašu durvīm tos sagaidīja vēl viens mīļš sveiciens- Dana Ratera vārdi:” Sapnis sākas ar skolotāju, kurš tic jums, kurš velk un stumj, un ved jūs uz nākamo virsotni, un dažreiz arī iedunkā jūs ar asu nūju, ko sauc par patiesību” un balons ar pārsteigumu. Pirmajā starpbrīdī otrā stāva gaitenī tika atklāta skolotāju portretu galerija. Pēc 4.mācību stundas skolas Paaudžu centrā vienpadsmitie sveica skolotājus ar savdabīgu un sirsnīgu pašu veidotu video, dzeju, dziesmām un Līnas un Ilutas māmiņu kopīgi cepto un mākslinieciski noformēto torti. Arī skolēnu padome pārsteidza skolotājus ar oriģinālu un saldu dāvanu – konfektēm “Migle” gaumīgi izrotātajā trīslitru burkā. Kamēr skolotāji piedalījās dažādos 11.klases skolēnu izdomātajos fiziskajos un erudīcijas pārbaudījumos, daļa vienpadsmito izbaudīja prieku būt par skolotāju un vadīt dažādas mācību stundas 1.-10.klašu skolēniem: klases stundas, angļu un krievu valodu, sportu, literatūru, mūziku. Kādi “jauno” skolotāju secinājumi par darbu?
“Bija diezgan interesanti, skolēniem arī patika”.(Andžela)
“Neierasti būt skolotāja vietā, stāvēt klases priekšā, bet bija labi, arī skolēniem bija citāda stunda.”(Agrita)
“Bija interesanti, citādi nekā ikdienā, tā bija iespēja izjust skolotāja darbu.”(Airita)
“Man patika pabūt skolotāja lomā, iegūt mazu pieredzi, kā apieties ar bērniem.”(Salvija)
“Man patika, labprāt atkārtotu”(Patrīcija)
“Bija prieks vadīt stundu, iegūt jaunu pieredzi”(Ivo)
Varbūt kādam no vienpadsmitajiem Šī nelielā pieredze var būt par pamatu karjeras izvēlei?...
Aizvadītajā laika posmā(arī domājot par savu nākotnes karjeru) 11.klases skolēni pieteicāsSwedbank bezmaksas skolu programmai ”Dzīvei gatavs!”, kas iekļaujas mācību saturā un parāda, kā skolā apgūtās zināšanas tiek lietotas finanšu jomas profesijās un situācijās. Šīs programmas ietvaros bankas eksperti ierodas skolā un vada mācību stundas matemātikā, informātikā, ekonomikā, angļu valodā. Arī klases stundas laikā skolēniem paredzēta iejušanās personīgo finanšu konsultanta lomā ,un ir iespēja apgūt tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. 10. oktobrī 11.klasei (uz nodarbībām bija uzaicināti arī 12.klases skolēni) notika jau pirmās divas nodarbības, kuras vadīja Swedbank Rēzeknes filiāles vadītāja Jeļena Pentjugova un klientu apkalpošanas speciāliste Sandra Kosokovska. Abas ekspertes skolēniem saistošā un saprotamā veidā par personīgā budžeta plānošanas nepieciešamību, par finanšu “drošības spilvenu”, arī paši jaunieši darbojās grupās, analizējot konkrētas dzīves situācijas, iejutās finanšu konsultanta lomā. Analīzei bankas darbinieces piedāvāja uz pētījumu balstītu diagrammu” Kā iedzīvotāji tērē Latvijā?”. Visvairāk, tas ir,26%, no sava personīgā budžeta iedzīvotāji tērē pārtikai, vismazāk – 8% — kultūrai. Lektores detalizēti stāstīja par ātrajiem kredītiem, par riskiem personīgajā kredītvēsturē. Pēc nodarbībām jaunieši bija apmierināti ar iegūto dzīvei nepieciešamo informāciju. Nākamās bankas ekspertu nodarbības skolā notiks 06.11.2018.
Jau 29.oktobrī ,pēc īsas rudens laika pauzes, skolas gaiteņi un klases atkal piepildīsies ar čalojošajiem un zinātkārajiem skolasbērniem, klašu pulksteņi un skolas zvans ierastajā ritmā vēstīs par mācību stundām un atpūtas brīžiem, vien dienas gaismas loks būs sarāvies īsāks, un pie skolas logiem varbūt tad jau klauvēs skaudrais ziemeļvējš .Un varbūt tad kādam radīsies vēlēšanās skolas mājīgajā siltumā palasīt kādu bibliotēkas vai no mājām līdzpaņemto grāmatu, gaidot skolēnu autobusu,arī nodarbību sākumu Mūzikas un mākslas skolā…


Tatjana Začeste, latviešu valodas un literatūras skolotāja,11.klases audzinātāja

Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 0Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 1Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 2Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 3Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 4Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 5Rudens jaunumi Baltinavas vidusskolā 6