17.novembrī notiks Latvijas simtgadei veltīts pasākums "Mirklis Latvijai"

17.novembrī notiks Latvijas simtgadei veltīts pasākums

17.novembrī plkst. 18.00 Baltinavas KN notiks Latvijas simtgadei veltīts pasākums «Mirklis Latvijai», kā arī Goda balvas «Baltinavas novada lepnums 2018» laureātu apbalvošana.

Balvas „Baltinavas novada Lepnums 2018” pasniegšana. LR proklamēšanas simtajai gadadienai veltīts svētku koncerts „Mirklis Latvijai”.

Plkst 22:00 svētku ballē priecēs „Bruoļi Optimisti” no Rēzeknes.


Balvu „Baltinavas novada Lepnums 2018” saņems:


Valentīna Daukste – par mājražošanas popularizēšanu Baltinavas novadā un ārpus tā.
Anita Kaša —
par mājražošanas popularizēšanu Baltinavas novadā un ārpus tā.
Māra Pilāne –
par mūža ieguldījumu medicīnā.
Feliciana Avišāne –
par ieguldījumu Baltinavas novada kultūrā un izglītībā, kā arī kristīgo tradīciju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Silvija Zelča –
par ilggadēju ieguldījumu Baltinavas novada pašvaldības darbā.
Jevgēnijs Zelčs –
par ieguldījumu Baltinavas novada izveidošanā un attīstībā.
Lidija Siliņa –
par ieguldījumu Baltinavas novada pastāvēšanā un attīstībā.
Imants Slišāns –
par mērķtiecīgu darbību valsts mērogā lauku skolu saglabāšanas jautājumā.
Aija Nagle –
par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā un Baltinavas novada popularizēšanā.
Marija Bukša —
par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu kultūras vērtību saglabāšanā un Baltinavas novada popularizēšanā.
Iveta Gabrāne –
par nemateriālā kultūras mantojuma un seno tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.
Lilita Kūkoja –
par aktīvu darbību Baltinavas novada izglītības, kultūras un sporta jomas attīstības veicināšanu Baltinavas novadā un ārpus tā.
Ženijas Keišas ģimene –
par veiksmīgu mazās ģimenes saimniecības izveidošanu un darbību.
Velta Mītke –
par sabiedriski aktīvu un patriotisku darbību Baltinavas novada labā.Latvijas Nacionālā Kultūras centra Pateicības par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku radīšanā saņems:


Aija Nagle (Jauktais koris)

Antoņina Krakope (Baltinavas novada etnogrāfiskais ansamblis)

Iveta Gabrāne (Baltinavas aušanas pulciņš)

Irēna Kaša (Baltinavas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Kusti kust»)

18.11.11:30 svētā Mise Baltinavas Romas katoļu baznīcā. Pēc Mises visi tiek aicināti uz kopīgu mielastu baznīcas dārzā