Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji

Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji

Jauniešu forumā «Ziemeļlatgales kafija ar politiķiem» Balvos 6.novembrī tikās 4 novadu lēmējvaras pārstāvji un jaunieši.

Pasākumu vadīja neformālās izglītības trenere Ieva Garjāne, un tā laikā tika dota iespēja arī katra novada pārstāvim prezentēt, kā darbs ar jaunatni notiek Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados. Baltinavas novadu pārstāvēja novada priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa, deputāte Lilita Kūkoja un sabiedrisko attiecību speciāliste Silvija Buklovska. Prezentāciju par jauniešu aktivitātēm novadā rādīja Skolēnu padomes pārstāvji jeb Agrita Kušnire, Zane Tabore un Mārtiņš Laganovskis. Pēc prezentācijām visi čakli strādāja grupās, meklējot kopīgus risinājumus dažādām jauniešu un pašvaldību sadarbības formām.


Pasākuma gaitā izkristalizējās atziņa, ka jānāk visiem kopā biežāk.

Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 0Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 1Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 2Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 3Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 4Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 5Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 6Balvos Jauniešu forumā tiekas 4 novadu jaunieši un pašvaldību pārstāvji 7