Tiek izsludināts Baltinavas novada moto un logo ideju konkurss

Tiek izsludināts Baltinavas novada moto un logo ideju konkurss

Konkursu organizē Baltinavas novada pašvaldība. Konkursa mērķis izstrādāt Baltinavas novada Moto jeb saukli, Baltinavas novada logo, lai veicinātu Baltinavas novada atpazīstamību un Baltinavas novada iedzīvotāju piederības sajūtu savam novadam. Moto un logo tiks izmantoti dažādos Baltinavas novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, uz suvenīriem, dāvanām, interneta vidē un citur. Konkurss ir atklāts. Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona

Konkursa Nolikumu skatīt pielikumā.