Mājražotāju grupu konsultācijas Balvos

Mājražotāju grupu konsultācijas Balvos

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Balvu nodaļa 22. novembrī rīko grupas konsultāciju mājražotājiem.
Aicināti visi Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu un tuvākās apkārtnes mājražotāji, kā arī vēl jo vairāk, tie, kas vēl tikai sper pirmos soļus mājražošanā vai tikai gatavojas to darīt.

Bezmaksas pasākumā var piedalīties jebkurš interesents (esošie/topošie mājražotāji, amatnieki).
Konsultācijas dienas tēma ir — lauku tūrisms kā iespēja attīstīt mājražošanu.
Kā lektores jau otrreiz ir uzaicinātas LLKC uzņēmējdarbības konsultantes. No Jelgavas — Videga Strautniece, kura specializējusies lauku tūrismā un pārtikas amatniecībā, un kurai ir pieredze darbā ar lauku uzņēmējiem un lauksaimniekiem, no Dobeles — Raimonda Ribikauska, kura veicinājusi mājražošanu regulējošās likumdošanas sakārtošanu, izstrādājusi mikrokredītu programmu lauku sievietēm – uzņēmējām, un kura ikdienā aktīvi konsultē un iedrošina sākt savu biznesu lauku iedzīvotājus.
Lektores ar pasākuma dalībniekiem dalīsies zināšanās par tūristu uzņemšanu, savas saimniecības -produkta stāsta veidošanu, degustāciju organizēšanu, sadarbību ar citiem lauku uzņēmējiem, viesmīlības nozīmi. Mājražošanas apvienošanai ar lauku tūrismu ieguvumi, atpazīstamības iegūšana. Iespēja attīstīt papildus pakalpojumus – degustācijas, meistarklases, ļaut klientam pašam redzēt kā top produkts, ko viņš iegādājas. Konsultācijā ieteikumus par iespējamo sadarbību un brīvām nišām tūrisma nozarē sniegs TIC speciālisti. Konsultācijas otrajā daļā dalībnieki sadalīsies grupās, modelējot tūrisma piedāvājumu. izveidojot dažādus maršrutus, izzinot jaunas vietas.
Uz interesentu sagatavotajiem individuālajiem jautājumiem lektores atbildēs pasākuma noslēgumā.

Dokuments: