Baltinavas vidusskolas skolēni apciemo vietējos uzņēmumus

Baltinavas vidusskolas skolēni apciemo vietējos uzņēmumus

2018.gada 7.novembrī Baltinavas vidusskolas 5.- 8. klašu skolēni Karjeras izglītības programmas ietvaros apmeklēja apkārtnes ievērojamus uzņēmējus. Šķilbēnu pagastā iepazinās ar zemnieku saimniecību “Kotiņi”. Tās darbinieks – gids Rolands Keišs pastāstīja par saimniecības izveidošanās vēsturi, galvenajiem darbības virzieniem. Ar interesi skolēni iepazinās arī ar saimniecībā izmantojamo moderno tehniku. Katram ciemiņam bija iespēja uz mājām kā dāvanu aizvest “Kotiņu” ražoto produkciju “Pērļu grūbas”.
Balvos skolēni apmeklēja uzņēmumu”Amati Print”, kuras vadītāja Elīna Kaļva stāstīja par dažādiem apdrukas veidiem. Ekskursijas noslēgumā skolēni tika iepazīstināti ar interesanto, bet sarežģīto darbu uzņēmunā “Čivix” ( vadītājs Ivars Saide), kas nodarbojas ar skaņas un gaismas tehnisko nodrošinājumu dažādiem pasākumiem. Paldies mūsu Karjeras izglītības programmas konsultantei L.Ločmelei par organizēto pasākumu.
Brauciena dalībnieku vārdā 5. klases audzinātāja I.Ludborža

Baltinavas vidusskolas skolēni apciemo vietējos uzņēmumus 0Baltinavas vidusskolas skolēni apciemo vietējos uzņēmumus 1