Tematiskās darba grupas sēde 4.decembrī

Tematiskās darba grupas sēde 4.decembrī

Tematiskās grupas — Pašvaldības darba organizācijas, infrastruktūras, komunālo pakalpojumu attīstības, vides aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, sadarbības un uzņēmējdarbības jautājumi, sēde notiks 4.decembrī plkst.11:00, Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Sēžu zālē (2.st.).


Darba kārtība
1. Iepazīstināšana un diskusija par iedzīvotāju aptaujas anketas rezultātiem
2. Par AP 2019.-2025.gadam 1.redakcijai sagatavotās informācijas apspriešanu un iekļaušanu redakcijā