7.decembrī informatīvā sapulce iedzīvotājiem par pašvaldības ceļu projektu gaitu

7.decembrī informatīvā sapulce iedzīvotājiem par pašvaldības ceļu projektu gaitu

2018. gada 7.decembrī plkst. 10.00, Kārsavas iela 16, Baltinavas novada domes telpās lauku uzņēmēju un iedzīvotāju informatīvā sapulce par pašvaldības ceļu — Kaši – Pleitova un Baltinava – Safronovka pārbūves projektu realizāciju, programmā LAP 2014.-2020.g. pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.