Panākumi mākslas darbu konkursā "Dievs. Daba. Darbs"

Baltinavas vidusskolas pirmsskolas 5-gadīgo bērnu grupiņas bērni — Mariuss Siliņš, Gustavs Ločmelis, Daniels Ločmelis, Aija Cibule, skolotāja Jeļena Rauza saņēma diplomu par 3. vietu Balvu Bērnu un jauniešu centra organizētajā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā «Dievs. Daba. Darbs».