ZAAO Pateicības raksti ceļo uz Baltinavu

24.janvārī Baltinavas novada pašvaldībā ciemojās ZAAO pārstāve, vides iniciatīvas «100 darbi Latvijai» vadītāja, lai pasniegtu Atzinības rakstus Baltinavas vides objekta «Laimes pakavs» veidotājiem (Baltinavas vidusskolas 12.klase, audzinātāja Anita Ločmele plus pārējā komanda) un Ontana i Annes parka Avotiņa attīrītājiem (8.klase, audzinātāja Solveta Logina). Lai labie darbi vairojas!