Baltinavas vidusskolas recepte "Kā mācīties cilvēcību"

Baltinavas vidusskolas recepte

“Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem, tos viņi iegūst no mums, pieaugušajiem, ” tā apgalvo Pērs Jūhansons, zviedru teātra “Glada Hudik” dibinātājs un vadītājs. Teātra trupā darbojas gan aktieri ar garīgās attīstības traucējumiem, gan aktieri bez funkcionālajiem traucējumiem. Paralēli teātra mākslinieciskajam darbam tiek īstenoti arī dažādi projekti, kuru mērķis ir mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Viena no šādām aktivitātēm ir projekts “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”, kurš ir aizsācies Zviedrijā, pēdējo gadu laikā tajā jau ir iesaistījušies ap 60 000 zviedru skolēnu. Projekta pamatos likta pārliecība par to, cik svarīgi pieņemt un atzīt domu, ka cilvēki ir dažādi un ka šīs atšķirības nāk sabiedrībai par labu, jo ikviens cilvēks var dot savu pienesumu sabiedrībai, turklāt zināšanas vienam par otru efektīvi mazina savstarpējos aizspriedumus.
2017./18. m.g. 2.semestrī četru Latvijas skolu audzēkņi veiksmīgi iesaistījās pilotprojektā, ko atbalsta Zviedrijas vēstniecība Latvijā un Zviedrijas institūts. Šajā mācību gadā arī Baltinavas vidusskola tika uzaicināta piedalīties šajā pasākumā, un skolas projektu nedēļas laikā (04.-08.02.2019.) 4.-9.klašu skolēni iekļāvās dažādās aktivitātēs: 04.02. –noskatījās emocionālu zviedru spēlfilmu “Cik daudz brūkleņu ir pasaulē?”, kuras varoņu prototipi ir “Glada Hudik” teātra aktieri un tā vadītājs Pērs. Pēc filmas noskatīšanās klasēs skolēni pārrunāja redzēto. 05.02. – filmas varoņu un atsevišķu dienas aprūpes centra “Cerību tilts”(Rīga) apmeklētāju videoportretu iepazīšana un diskusijas klasēs par projekta saturu( piemēram: ko nozīmē “aizspriedumi”, no kurienes tie radušies, vai atšķirības nāk par labu sabiedrībai, ko nozīmē vārdi “cieņa”, “iecietība” un citiem jautājumiem).06.02. – klasēs notika radošās nodarbības “Ja vienu dienu pasaulē varētu noteikt es…”. Audzēkņi ietērpa vārdos un atklāja krāsās savu iedomātās pasaules redzējumu. 07.02. – iepazinās ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, grupās izstrādāja savas klases konvenciju( klašu likumus) un veica labos darbus: 9.klase ar audzinātāju Tatjanu Bolgarovu apmeklēja Alūksnes dzīvnieku patversmi un aizveda bagātīgu cienastu tās iemītniekiem, 8.klase Solvetas Loginas vadībā organizēja ziemas izpriecas pirmskolas mazuļiem Baltinavas parkā, 7.klase kopā ar Baltinavas mednieku kolektīva pārstāvjiem Ojāru Lāci, Albertu Daukstu un Sandi Loginu devās uz Maksu ciemu, lai aizvestu meža iemītniekiem sarūpētos gardumus un mācītos atpazīt dažādu zvēru pēdas, 6.klase audzinātājas Aijas vadībā ar mīlestību rūpīgi veidoja sirsniņdāvanas ciemiņiem no Rīgas, 5.klases skolēni, Intas Ludboržas iedrošināti, iejutās skolotāju lomā, vadot nodarbības pirmskolas audzēkņiem un 3.klasei, 4.klase kopīgi ar audzinātāju Irēnu Kašu veidoja dekoru – stilizēto Jumja zīmi – dāvināšanai pārstāvjiem no dienas aprūpes centra. 08.02. – klašu grupās notika tikšanās ar viesiem no dienas aprūpes centra “Cerību tilts”: Aldi, divām Evijām, Raimondu, Dāvi, Mārci un grupas vadītājām. Sirsnīgā gaisotnē ciemiņi stāstīja par sevi un atbildēja uz skolēnu uzrakstītajiem jautājumiem. Sarunās atklājās viesu daudzie vaļasprieki un arī viņus visus vienojošais – muzicēšana un dziedāšana. Viesi muzicējuši gan GORĀ, gan Liepājas “Dzintarā”, piedalījušies arī citos mūzikas pasākumos kopā ar populāriem latviešu dziedātājiem. Pēc pusdienām 4.-9.klašu skolēni, skolotāji un viesi pulcējās aktu zālē uz projektu nedēļas noslēguma pasākumu “Pasaule skaista tās dažādībā”, lai noskatītos klašu sagatavotās prezentācijas par šīs nedēļas laikā UZZINĀTO, IZJUSTO, SAPRASTO. Pasākuma noslēgums izvērtās ļoti emocionāls – ciemiņi dziedāja slavenu Laura Reinika dziesmu, un visi klātesošie, kājās stāvot, dziedāja līdz.
Ciemiņi aizveda līdzi uz Rīgu skolēnu ar mīļumu sarūpētās dāvaniņas, Ilutas un Matīsa māmiņas Venerandas Keišas cepto gardo kūku un Baltinavas vidusskolas audzēkņu un skolotāju sirsnību .
Aizvadītās nedēļas laikā mēs visi MĀCĪJĀMIES (šoreiz ne Oma likumu, ne Pitagora teorēmu, ne gramatikas likumus, ne Mendeļejeva tabulu…) CILVĒCĪBU…
Tatjana Začeste, Baltinavas vidusskolas d.v. izglītības jomā


Fotogalerija apskatāma Šeit

Baltinavas vidusskolas recepte "Kā mācīties cilvēcību" 0Baltinavas vidusskolas recepte "Kā mācīties cilvēcību" 1Baltinavas vidusskolas recepte "Kā mācīties cilvēcību" 2Baltinavas vidusskolas recepte "Kā mācīties cilvēcību" 3