Iniciatīva #JaunaisPilsonis Baltinavas vidusskolā

2019. gada 22. februārī īpaši apmācīti nevalstisko organizāciju pārstāvji viesosies Baltinavas vidusskolas 9., 10. un 11. klasēs, īstenojot iniciatīvu «Jaunais pilsonis». Tikšanās reizēs, interaktīvā un saturiskā veidā jaunieši tiks iepazīstināti ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, kā arī mudināti paši iesaistīties aktivitātēs.
Tās ietvaros klases iegūs zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un darbosies praktiski. Klasēm darbošanās notiks četros posmos: informatīvā lekcija, diskusija, interaktīvā spēle "Četri stūri", saskaņā Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu metodoloģiju un pilsoniskā aktivitāte.
Iniciatīvas «Jaunais pilsonis» mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Starptautiskā pētījumā Latvijas Universitātes pētnieki secinājuši, ka tikai 19% skolēniem ir pilnīga izpratne par pilsoniskumu.
Iniciatīvu «Jaunais pilsonis» organizē Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.
Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, 2019. gada februārī un martā viesosies 30 Latvijas skolās, īstenojot iniciatīvu “Jaunais pilsonis”. Tikšanās reizēs ar skolēniem, interaktīvā un saturiskā veidā dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formām, tai skaitā nevalstisko organizāciju darbību, kā arī mudināti paši iesaistīties aktivitātēs.
Uz skolām dosies īpaši apmācīti nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri kopā ar skolēniem diskutēs par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību saistītiem jautājumiem, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi, piederības sajūtu valstij, izpratni un toleranci pret dažādo sabiedrībā, kā arī kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem – Jauniem pilsoņiem.
Iniciatīvas “Jaunais pilsonis” mērķis ir veicināt jauniešos pilsoniskās līdzdalības kompetenci, kas līdz šim nav iekļauta mācību saturā. Starptautiskā pētījumā Latvijas Universitātes pētnieki secinājuši, ka tikai 19% skolēniem ir pilnīga izpratne par pilsoniskumu (pētījums veikts 2017. gada nogalē).
Šī nav pilnīgi jauna iniciatīva, astoņus gadus izglītības programma bijusi pazīstama kā “Mazais pilsonis”, kuras laikā kopumā Alianse izglītojusi vairāk nekā 12 000 jauniešu. “Programma ir sasniegusi briedumu, kas pieprasīja nepieciešamību mainīties, lai mūsdienīgā veidā uzrunātu jauniešus, un viņus mudinātu iesaistīties sabiedrības līdzdalības veicināšanas kampaņās. Programmas “Jaunais pilsonis” nosaukuma un identitātes maiņa ir būtiska, respektējot to, ka jaunieši vēlas tikt uzskatīti par jauniem, mērķtiecīgiem, aktīviem un radošiem sabiedrības pārstāvjiem, kas var ietekmēt procesus sabiedrībā,” jaunās programmas identitātes maiņu skaidro Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīne Zonberga. “Nemainīgi arī šogad, programmas “Jaunais pilsonis” ietvaros, turpināsim jauniešus izglītot par pilsonisko līdzdalību, visa gada garumā”.
Programmas ietvaros katra klase iegūs zināšanas un izpratni par pilsonisko līdzdalību, vienlaicīgi apgūstot teoriju un darbosies praktiski. Klasei darbošanās notiks četros posmos: informatīvā lekcija, diskusija, interaktīvā spēle “Četri stūri”, saskaņā Latvijas Pilsoniskās alianses izstrādātu metodoloģiju un pilsoniskā aktivitāte. Jauniešiem aktivitātes veikšanai tiks piešķirta neliela aktivitātes stipendija, kas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai.
“Mēs ceram, ka skolēni labprāt iesaistīsies iniciatīvā “Jaunais pilsonis” un darbosies kopā ar pieredzējušiem mentoriem. Šodien ir svarīgi, ka ikviens iedzīvotājs – gan liels, gan mazs — izprot savu lomu un iespējas iesaistīties demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Jo agrāk mēs mācīsim bērniem, kādēļ ir svarīga aktīva iesaiste, nevis tikai notiekošā vērošana, jo pilsoniski aktīvāka būs Latvijas sabiedrība nākotnē, kas piedalīsies demokrātisku lēmumu pieņemšanā gan vietējā kopienā, gan ārpus tās robežām,” uzsver British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.
Projekts tiek īstenots ar British Council Latvia atbalstu.
Latvijas Pilsoniskā alianse ir NVO jumta organizācija. Tā ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija – biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 132 biedrus, kas kopumā sastāda aptuveni 70 000 privātpersonas.