Martā atsākas nūjošanas nodarbības Baltinavā

Martā atsākas nūjošanas nodarbības Baltinavā

Lēnītēm tuvojas pavasaris un atkal ir pienācis laiks uzģērbt kājās ērtusapavus, paņemt rokās nūjas un sākt soļot!!! Baltinavā martā atsākas nūjošanas nodarbības kopā ar lielisko Zinaidu Loginu!


Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā. Starts Baltinavas tirgus laukumā plkst.17.15. Nodarbības bezmaksas.