Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju

Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju

27.oktobrī Baltinavas novada iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādāto «Ziemeļlatgales attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam».

Biedrības stratēģijas administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone prezentācijā izklāstīja, kādi mērķi un rīcības ir izvirzītas jaunajā stratēģijā, kādi projekti tiks atbalstīti un kā tos vērtēs.Svetlana uzsvēra, ka ļoti liela uzmanība tiks pievērsta uzņēmējdarbības veicināšanas un mājražošanas jomas projektiem,tāpat tiks atbalstīti ar tūrisma jomu saistītie projekti. 50% no visa pieejamā finansējuma šajā plānošanas periodā tiks novirzīta tieši šo jomu projektiem.

Analizējot biedrības «Balvu rajona partnerības» teritorijas attīstību, sociāli ekonomiskos un demogrāfiskos rādītājus Svetlana uzsvēra, ka teritorijā ir zema dzimstība, liels bezdarbs, vērojama sabiedrības strauja novecošanās, bet daudz ir pozitīvu iezīmju – ļoti bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas, ekoloģiska dabas vide, aktīvi cilvēki.

Klātesošie iesaistījās diskusijās, izteica savus viedokļus un priekšlikumus jaunai attīstības stratēģijai.

Lietišķā darba atmosfēra mijās ar dziesmu skaņām, ko semināra dalībniekiem dāvāja Baltinavas sieviešu vokālais ansamblis. Paldies, par emocionāli jauko priekšnesumu!

Teksts: Sarmīte Tabore

Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju 0Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju 1Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju 2Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju 3Biedrība “Balvu rajona partnerība” iepazīstina ar jauno attīstības stratēģiju 4