Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā

Pēc UNESCO iniciatīvas 21.februārī pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas saziņā, pašizpausmē, zināšanu apguvē un sabiedrības veidošanā. Pirmo reizi pēc UNESCO aicinājuma šo dienu atzīmēja 2000. gadā, pieminot 1952. gada 21. februārī nogalinātos bengāļu studentus, kas aizstāvēja savu dzimto valodu.
Šogad arī Baltinavas vidusskolā Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros latviešu valodas un literatūras stundu laikā notika dažādas tematiskas aktivitātes, kuru mērķis aicināt apjaust dzimtās valodas skanīgumu un aicināt to ikdienā nepiegružot ar nevajadzīgiem svešvalodu aizguvumiem.
1. klases skolēni audzinātājas Rudītes Laganovskas vadībā rīkoja „Burtošanas čemoionātu”, atklājot vārddarināšanas brīnumu. 2.klases audzēkņi latviešu valodas skanīgumu apjauta, sākumā iepazīstot latvju dainas par dzīvniekiem, bet pēc tam, audzinātājas Agitas Zelčas rosināti, latviski izspēlēja tautas pasaku „Vecīša cimdiņš”. 3.klasei Dzimtās valodas dienā bija iegadījies ļoti atbildīgs pasākums – bija jāraksta valsts diagnosticējošais darbs dzimtajā valodā, uzrādot savas zināšanas un prasmes tās lietošanā. 4.klases skolēniem bija iespēja pārbaudīt sevi sinonīmu pārzināšanā, tiekot galā ar audzinātājas Irēnas Kašas sagādāto āķīgo sinonīmu krustvārdu mīklu. 5.klase valodas stundas laikā iesaistījās skolotājas Anitas Ločmeles veidotajā „Spēlē ar vārdiem”, bet 7.klases audzēkņi savos domrakstos mēģināja rast atbildes uz jautājumu :”Kāpēc jāsargā dzimtā valoda?” Par latviešu valodas tēlainību un arī individuālās leksikas bagātināšanu domājot, 11.klases skolēni bija mudināti iepazīt poētismus izcilās latviešu liriķes Aspazijas dzejā. Uz latviešu valodas stundu pie devītklasniekiem bija ieradies Nemateriālās kultūras centra „Upīte” vadītājs un aktīvs latgaliešu valodas popularizētājs Andris Slišāns. Viņš dalījās atmiņās par skolas laiku Upītes pamatskolā un savu ceļu latgaliešu kā savas dzimtās valodas apzināšanā. Viesis uzsvēra savu vecāku – dzejnieka un Latgales patriota Antona Slišāna un mātes Irēnas Slišānes – nozīmi latgaliskās dzīvesziņas un valodas izpratnes veidošanā. Andris Slišāns skubināja skolēnus runāt latgaliski, jo jebkura izloksne ir pareiza mutvārdu saziņā. Ciemiņš bija ieradies ar interesantu ciemkukuli 9.klasei — mūspuses latgalisko apvidvārdu krustvārdu mīklu „Latgalīšu sāta”, tās minēšana izvērtās varen jautra, jo daudzi vārdi no „špikerī” piedāvātajiem jauniešiem nebija pat dzirdēti, piemēram, „sāks”, „šlovmaks”, „kuormi”. Mācību stundas noslēgumā viesis aicināja apzināties savu saikni ar Latgali, cienīt un ikdienas saziņā lietot latgaliešu valodu .

7.klases skolniece Lienīte Kaša domrakstā rakstīja: „Dzimtā valoda ir svēta. Dzimtā valoda ir viss — atmiņas, piedzīvojumi un blēņas. Nevajag kaunēties par savu dzimto valodu, bet būt lepnam par to.” Patiesi un no sirds teikti vārdi. Katram mums ir sava dzimtā valoda (vai tā ir latgaliešu vai latviešu, krievu vai čigānu, vācu vai ukraiņu ),tā ir godājama, jo tā ir mūsu dzīve.

Tatjana Začeste, Baltinavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 0Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 1Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 2Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 3Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 4Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 5Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 6Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 7Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 8Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 9Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Baltinavas vidusskolā 10