Pa seno latgaļu pēdām uz Āraišiem

2019.gada 18. februārī Baltinavas vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem R. Leicānu un I.Ludboržu devās ekskursijā uz Vidzemes pusi. Viņu ceļa galamērķis bija Āraišu ezerpils, bet vispirms viņi viesojās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā. Skolēnus muzeja darbinieces iepazīstināja ar latgaļu dzīvesveidu, apģērbu, rotas lietām.

Aizraujošākais bija pašiem skolēniem izgatavot sev skaistas latgaļu aproces. Tālāk ceļs veda uz Āraišiem. Āraišu ezerpils bija pastāvīgi apdzīvota apmetne, kas aizsardzības nolūkā celta uz mazas, pārplūstošas saliņas. Ezerpili 9. un 10. gadsimtā cēla un apdzīvoja šajā teritorijā ienākušie senie latgaļi. Gide skolēnus iepazīstināja ar šīs teritorijas arheoloģisko izpēti un ezerpils tapšanu. Skolēniem bija iespēja gan uzmērīt seno latgaļu apģērbu, gan atpazīt senos darba rīkus. Ar īpašu interesi skolēni klausījās par ēku celtniecību, to veidiem. Ekskursijā iegūtās zināšanas noderēs gan novada mācības, gan vēstures stundās.

Inta Ludborža

Pa seno latgaļu pēdām uz Āraišiem 0Pa seno latgaļu pēdām uz Āraišiem 1Pa seno latgaļu pēdām uz Āraišiem 2