Apmācības lopkopības saimniecībām

Apmācības lopkopības saimniecībām

SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs organizē mācības lopkopības saimniecībām «Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ».
Norises laiks: 2019.gada 20. un 21.marts
Mācību norises vieta:
20.03.2019. LLKC Balvu konsultāciju birojs, Brīvības iela 46a, Balvi,
LV-4501 (plkst. 10:00)
21.03.2019.
Z/S “Vītoliņi”, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV — 4224
Z/S Dzintari, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208
Z/S Mareņi, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads, LV — 4232


Transports uz saimniecībām tiks nodrošināts.
Mācību programma:
SEG emisija un klimata izmaiņas
Galvenie SEG emisiju avoti lauksaimnieciskajā ražošanā
Izmaksu efektīvie SEG emisiju samazināšanas pasākumi
Barības vielu aprites aprēķināšanas metodika saimniecībām
SEG emisiju pasākumu novērtēšana saimniecībā ražošanas
energoefektivitātes paaugstināšanai
SEG emisiju samazināšana uz produkcijas vienību novērtēšana saimniecībā
Lektori: LLKC speciālisti
Pēc mācībām tiks izsniegts sertifikāts