Baltinavas vidusskola izsludina konkursu „Es veidoju mediju saturu” 8.-11.klašu skolēniem

Baltinavas vidusskola izsludina  konkursu „Es veidoju mediju saturu” 8.-11.klašu skolēniemBaltinavas vidusskolas konkursa „Es veidoju mediju saturu” NOLIKUMS


Mērķis: Iesaistoties Eiropas medijpratības nedēļā, veicināt skolēnu interesi par mediju satura veidošanu.
Uzdevumi:
1. Popularizēt Eiropas medijpratības nedēļu (18.-22.marts)
2. Veicināt skolēnu medijpratību.
3. Rosināt skolēnus pašiem veidot mediju saturu, gatavojot publikācijas vietējiem medijiem.
Organizatori: Baltinavas v-skolas administrācija, sadarbībā ar novada sabiedrisko attiecību speciālisti S. Buklovsku.
Dalībnieki: 8.-11.klašu skolēni.
Norise:
Laiks: 2019. gada 18.-22.marts (Eiropas medijpratības nedēļa)
Vismaz viens (varbūt vairāki ) skolēns no klases nedēļas laikā sagatavo rakstu- publikāciju par izvēlētu aktuālu tēmu par skolu, pievienojot 1-3 fotogrāfijas (ne vairāk), kas ilustratīvi papildina rakstu. Raksta apjoms- līdz vienai A4 apjoma lappusei. Jānorāda raksta autors (autori), kā arī fotogrāfijas autors. Rakstam- publikācijai jābūt ar virsrakstu, fotogrāfijām- ar fotoparakstu. No klases var būt iesūtīti vairāki konkursa darbi.
Līdz piektdienas, 22.marta plkst. 13.00 raksts ar fotogrāfijām jānosūta Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciālistei Silvijai Buklovskai uz e-pasta adresi sab.attiecibas@baltinava.lv. Sabiedrisko attiecību speciāliste kopā ar skolas administrāciju vērtē darbus, nosaka vienu labāko. Labākā konkursa darba autors (autori) saņem balvu.
Visi konkursam iesūtītie raksti- publikācijas tiek publicēti Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv, kā arī Baltinavas novada facebook profilā https://www.facebook.com/baltinavasnovads/. Konkursa organizatoriem ir tiesības rakstus- publikācijas iesniegt arī citiem masu medijiem.
Ja nepieciešama papildus informācija, griezties pie I. Slišāna, tālr. 26522144