24. martā Baltinavas katoļu draudze svinēja draudzes svētkus

Jaunavas Marijas godināšanai Baltinavas katoļu baznīcā ir senas tradīcijas. Baznīcā atrodas pat vairāk kā 300 gadus veca Dievmātes svētglezna..
24. martā Baltinavas katoļu draudze svinēja savus draudzes svētkus. Šie ir lielākie svētki mūsu draudzē, jo baznīca nes Kunga Jēzus Kristus Pasludināšanas vārdu. Mūsu baznīcas griestu glezna atgādina par notikumu, kad eņģelis apciemo Jaunavu Mariju un pavēsta par to, ka viņa kļūs par Dieva Māti.Tā kā svētki šogad iekrita pirmdien, svinējām tuvākajā svētdienā.

Aizritēja Gavēņa 3. svētdiena. Jau no 9.30 baznīcā pulcējās sieviņas un sāka Rožukroņa lūgšanu. Tai sekoja Žēlsirdības kronītis, Krusta ceļš un Rūgtās sāpes. 11.30 baznīcā sanākuši visi dievlūdzēji, jo sākās Sv. Mise.
Sv. Misi celebrēja priesteri Staņislavs Prikulis un Filips Davidovičs. Svētdienas Svēto Rakstu lasījumos bija vēstīts par vietu kur cilvēki sastop Dievu. Mums tāda vieta ir mūsu baznīca. Te vislabāk mēs varam sastapties ar Dievu, ar Dievmāmiņu. Tieši dievnamā esam Dievam īpaši tuvu.
Pēc Sv. Mises draudzi svētkos sveica Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore. Viņa pateicās priesterim Staņislavam par sadarbību un draudzes garīgo aprūpi. Tāpat novada vadītāja sveica priesteri Filipu, jo viņš tikai nedēļu atpakaļ ir ieradies mūsu draudzē, lai sniegtu atbalstu garīgajā darbā.
Baltinavas draudzi ar koncertu svētkos sveica Kubuļu pagasta ansamblis vadītājas A. Ločmeles vadībā. Ar priekšnesumiem uzstājās arī Baltinavas mākslas un mūzikas skolas audzēkņi
I. Kozlovska, E. Circenis un skolotāja L. Logina. Pateicamies Baltinavas mūzikas un mākslas direktorei M. Bukšai par atbalstu. Muzikālu pārsteigumu draudzei bija sagatavojis ministrants K.Dauksts. Viņš nodziedāja skaistu tautasdziesmu.
Baznīcas dārzā visus baznīcas apmeklētājus gaidīja garšīga zupa. To bija gatavojušas Briežuciema pagasta saimnieces H. Ločmele, A. Pundure, B. Pundure, V. Keiša. Daudzi draudzes locekļi bija ieradušies ar savu cienastu. Draudze dalījās sirsnīgās sarunās un kopīgā maltītē. Kā mazu piemiņu no draudzes svētkiem dalībnieki saņēma mazu piekariņu ar Māras krustu, ko bija gatavojis draudzes loceklis V. Laganovskis.
Slava Dievam un Dievmāmiņai par mūsu draudzi un baznīcu! Pateicamies prāvestam S. Prikulim par iniciatīvu draudzes svētku organizēšanai. M. Skabai un L. Kašai par svētku organizēšanu. Paldies ikvienam svētku atbalstītājam un dalībniekam. Svētki izdevās!


Teksts, foto: Rudīte Laganovska