Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas

Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas

27.martā Baltinavas vidusskolā notika Ziemeļlatgales ģeogrāfijas konkurss „Eiropa. Latvija. Latgale.” Konkursā piedalījās 11 Ziemeļlatgales skolas no Balvu, Viļakas, Rugāju un Kārsavas novadiem.

Skolēniem konkursā bija jāizpilda 7 uzdevumi, kurus sagatavoja Baltinavas vidusskolas ģeogrāfijas skolotāji Solveta Logina un Imants Slišāns. Uzdevumi aptvēra dažādas tēmas, piemēram, atpazīt Eiropas ģeogrāfiskos objektus salas, pussalas, valstis, tautas, upes un ezerus, nosaukt pēc attēliem dažādus Eiropas valstu un Latvijas nacionālos simbolus, Latvijas pilsētas un ražojumu zīmolus. Uzdevumos bija iekļauti arī jautājumi par Latgali, kur skolēniem bija jānosauc Latgales pilsētas, vietas, dabas un kultūrvēstures objekti. Konkursa norisē un uzdevumu vērtēšanā iesaistījās Baltinavas vidusskolas 8.un 9.klases skolēni Lars Miethke, Sonora Logina, Kristofers Boldāns, Domeniks Slišāns, Mārtiņš Laganovskis, Nika Oļipova un Mareks Supe.
Visu skolu konkurencē 1.vietu izcīnīja Salnavas pamatskolas (Kārsavas novads) skolēni Jānis Burmeisters un Ralfs Punans, 2.vietu ieguva Rekavas vidusskola (Viļakas novads) Rinalds Logins un Rolands Slišāns, 3.vietu – Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles (Balvu novads) skolnieces Ieva Amanda Medne un Dita Dmitrijeva, bet atzinību ieguva Viļakas valsts ģimnāzijas (Viļakas novads) skolnieces Oļga Kuļa un Keita Emīlija Orlovska. Pēc konkursa skolēni saņēma diplomus, kuru dizainu bija veidojusi Baltinavas vidusskolas 10.klases skolniece Kitija Keiša, kas uzvarēja skolas iekšējā konkursā par diploma dizaina veidošanu tieši šim ģeogrāfijas konkursam. Skolēniem tika pasniegtas arī dažādas balvas, kuras bija sarūpējusi Balvu novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde un Baltinavas vidusskola.


Solveta Logina

Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 0Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 1Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 2Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 3Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 4Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 5Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 6Ģeogrāfijas konkursā cīnās Ziemeļlatgales skolas 7