Ziemeļlatgales tūrisma objektu saimnieku tikšanās Rekovas dzirnavās 3.aprīlī. Piesakies!

Ziemeļlatgales tūrisma objektu saimnieku tikšanās Rekovas dzirnavās 3.aprīlī. Piesakies!

3. aprīlī plkst. 11:00 tūrisma objektu saimniekus un tūrisma uzņēmējus no Balvu, Kārsavas, Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadiem aicinām uz ikgadējo pirms sezonas tikšanos – šogad Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās.


Tikšanās laikā tūrisma speciālisti informēs par plānotajām aktivitātēm tūrismā šajā gadā, lielākajiem pasākumiem novados 2019. gadā, kā arī sniegs nelielu atskatu uz 2018. gadā paveikto.
Balvu rajona partnerības pārstāve Ieva Leišavniece informēs par LEADER projektu iespējām uzņēmējiem un par starpteritoriālajiem un starptautiskajiem projektiem tūrisma nozarē, kuru īstenošanā ir iesaistījusies Balvu rajona partnerība.
Regīna Indriķe no Dabas aizsardzības pārvaldes tikšanās laikā pastāstīs par esošo un turpmāko sadarbību dabas tūrisma veicināšanai Ziemeļlatgalē, kā arī par savvaļas sugu aizsardzību, CITIES un Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātēm.
Noslēgumā tūrisma objektu saimnieki tiek aicināti dalīties savā pieredzē par iepriekšējo tūrisma sezonu, kā arī informēt par jaunumiem savos objektos un uzņēmumos. Kā arī būs iespēja visiem kopā iepazīties ar atjaunoto Rekovas dzirnavu atdzimšanas stāstu un uzzināt, kādas iespējas šeit tiek piedāvātas vietējiem uzņēmējiem un ceļotājiem.
Norises vieta: Rekovas dzirnavas, Rekava, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
Dalības maksa 3 EUR (kafijas pauzei).
Pieteikšanās pie sava novada tūrisma speciālista līdz 31. martam!


Baltinavas novadā var pieteikties pie Silvijas 25742708