Zinātniski pētniecisko darbu prezentācija Baltinavas vidusskolā

Zinātniski pētniecisko darbu prezentācija Baltinavas vidusskolā
2019.gada 2.aprīlī pēc 7.mācību stundas ģeogrāfijas klasē, klātesot skolotājiem un skolasbiedriem, Baltinavas vidusskolas 11.klases skolēni prezentēja savu veikumu zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Šī mācību gada laikā skolotāju – konsultantu Intas Ludboržas, Annas Priedītes, Zanes Ozoliņas, Lilitas Kūkojas vadībā jaunieši apguva pētniecisko darbu veidošanas soļus: tēmas izvēle, hipotēzes izvirzīšana, informācijas vākšana par izvēlēto tēmu, atlase, apstrāde, darbs ar dažādiem informācijas avotiem un literatūru, secinājumu formulēšana un darbu prezentēšana. Zinātniski pētniecisko darbu tematika bija plaša: “Medicīnas attīstība Baltinavas novadā”(Salvija Supe un Airita Ločmele), “Surikovas skola 20.gadsimtā”(Iluta Keiša), “Otrā pasaules kara notikumi Baltinavā”(Jānis Doroškevics), “Izglītība Baltinavas vidusskolā – labs pamats turpmākajai karjerai”(Agrita Luīze Kušnire), “Ūdens kvalitātes rādītāju noteikšana un atbilstība dzeramā ūdens kvalitātei Baltinavā”(Līna Pundure), “Motoklubs”Grifs”un motokross Baltinavā”(Ivo Benedikts Skabs), “Tabakas reklāmu attīstība no 20.gadsimta līdz mūsdienām”(Patrīcija Ločmele) un “Spraudeņu apsakņošana, izmantojot augšanas stimulatorus”(Raivis Logins). Pēc darba prezentācijām to autoriem tika uzdoti klausītājus interesējošie jautājumi un izteikti pamudinājumi atsevišķu tēmu tālākai izpētei.
Zinātniski pētniecisko darbu veidošanā iegūtās prasmes lieti noderēs studijām augstskolā.


Tatjana Začeste, Baltinavas vidusskolas 11.klases audzinātāja