Mazie ķipari ieskandina Lieldienas

Pavasaris ir laiks, kad mostas daba – atgriežas gājputni, pamostas kukaiņi. Tāpēc Zaļajā ceturtdienā Baltinavas vidusskolas pirmsskolas audzēkņi un skolotājas aicināja vecākus uz pirmsskolu, lai kopīgi ar dziesmām un rotaļām ieskandinātu Lieldienas.

Uz pasākumu bija ieradušies arī mazie zaķēni un dažādi putni. Saimniece bērnus un vecākus iepazīstināja ar latviešu tautas ticējumiem par Zaļo ceturtdienu. Bērni ar dziesmām un rotaļām, rādot, cik pavasarī ir čakli jāstrādā, modināja Saulīti un dažādus kukaiņus. Arī vecāki un vecvecāki tika aicināti aktīvi piedalīties rotaļās.


Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 0Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 1Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 2Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 3Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 4Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 5Mazie ķipari ieskandina Lieldienas 6