Konkursā "Mazais prātnieks" sešgadnieki iegūst 1.vietu!

25. aprīlī Rugāju novada vidusskolā notika starpnovadu konkurss „Mazais prātnieks”, kurā piedalījās arī Baltinavas vidusskolas 6-gadīgo bērnu komanda un ieguva 1. vietu. Konkursa tēma: „Esi vesels, jūties drošs”. Mērķis: veicināt pirmsskolas vecuma bērnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties atbildību par to.
Visas komandas bija konkursam cītīgi gatavojušās. Konkurss iesākās ar katras komandas mājasdarba prezentāciju „Rīta rosme – možas dienas sākums”. Konkursa gaitā komandu dalībniekiem, pildot dažādus uzdevumus, bija jāparāda savas mācību gada laikā iegūtās zināšanas, prasme darboties komandā un spēja prezentēt žūrijai savas komandas darbu. Bērniem patstāvīgi bija jāprot iepazīstināt ar sevi, neapjukt ciparu rindās, atpazīt veselīgus ēdienus, pārzināt cilvēka ķermeņa daļas, izveidot komandas prezentāciju par izvēlēto augli vai dārzeni un no dotajiem produktiem pagatavot veselīgas sviestmaizes, ar kurām pēc konkursa pacienāties. Kā bērni atzina, pasākums bija ļoti interesants un izzinošs.


Ilze Ločmele, Baltinavas vidusskolas pirmsskolas izglītības metodiķe

Konkursā "Mazais prātnieks" sešgadnieki iegūst 1.vietu! 0Konkursā "Mazais prātnieks" sešgadnieki iegūst 1.vietu! 1Konkursā "Mazais prātnieks" sešgadnieki iegūst 1.vietu! 2Konkursā "Mazais prātnieks" sešgadnieki iegūst 1.vietu! 3Konkursā "Mazais prātnieks" sešgadnieki iegūst 1.vietu! 4