4.maijā Baltinavā bija iespēja baudīt izrādi "Apsolītā zeme"

4.maijā Baltinavā bija iespēja baudīt izrādi

4.maija vakarā — Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienā Baltinavas kultūras nama apmeklētāji baudīja lielisku izrādi. Baltinavas amatierteātra «Palādas» un Rogovkas «Dekteru» kopīgo sniegumu — «Apsolītā zeme», pēc Vitālija Sandera grāmatas «Dīvainā dzīve» motīviem. Stāsts par jaunu pāri no Latgales, kas iegūst tik ļoti kāroto zemi Kurzemē. Izrādē tika izspēlēts galveno varoņu dzīvesstāsts no jaunības, līdz sirmam vecumam. Sirsnīgs paldies visiem aktieriem, režisorēm Anitai Ločmelei un Ērikai Bozovičai par ieguldīto milzīgo darbu, paldies Briežuciema folkloras kopai «Soldanī» un vadītājai Anitai Pakalnītei par muzikālajiem starpbrīžiem izrādes laikā.

Pēc izrādes savos iespaidos dalījās baltinaviete Līga Slišāne: «Piedzīvoju katarsi dvēselei, skatoties amatierteātra „Palādas“ jauno izrādi „Apsolītā zeme“ pēc Vitālija Sandera biogrāfiskā romāna „Dīvainā dzīve“ motīviem. Biju labā nozīmē satriekta. Brīžiem realitātes efekts bija tik liels, ka kļuva pat bail, bija sajūta, ka esmu tajā laikā un viss notiek pa īstam! Laikam kas tāds ir iespējams vienīgi teātrī, kinoteātrī pat visspicākie efekti nespēj radīt šo sajūtu, ko spēj radīt tikai dzīvi cilvēki, kas uz skatuves nevis nospēlē, bet gan izdzīvo dzīves. Un to izdarīja mūsu puses amatierteātris! Režisore Danskovīte, kas pazīstama kā komēdijžanra dramaturģe, izcili pieteica sevi drāmā. Domāju, ka vairākums zina viņas izrādes par Ontonu un Anni, kas iepriecējušas daudzus. „Apsolītā zeme“ ir par kādas dzimtas un, tajā pat laikā, visas tautas likteni laiku un vērtību mūžīgajā likteņa ratā. Filozofisks, dziļš un tajā pat laikā ļoti vienkāršs stāsts, kas aizrāva visus, kas bija atnākuši izrādi noskatīties. Un tas viss panākts ar minimāliem līdzekļiem un lielu mīlestību.»


Inta Krakopa