Baltinavas vidusskolai – sava mājaslapa!

Baltinavas vidusskolai – sava mājaslapa!

30.05.2019. pēc 4. mācību stundas Baltinavas vidusskolas datorklasē pulcējās ieinteresēti dažādu klašu skolēni un skolotāji, lai pirmie skatītu un novērtētu skolas mājaslapu.To Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekta Nr.8.3.2..2/16/I/001) Fizikas gada ietvaros veidoja pogrammētāju pulciņa dalībnieki informātikas skolotāja un programmētāja Artura Gusta vadībā.


Klātesošie uzmanīgi noklausījās skolotāja stāstījumu par mājaslapas sadaļām un tūliņ arī savos tālruņos iemēģināja tās “pašķirstīšanu”. Ar īpašu interesi skolēni aplūkoja sadaļu “Galerijas”, sameklējot sevi dažādās šī mācību gada pasākumu fotogrāfijās. Audzēkņi tika rosināti arī paši rakstīt par savas klases pasākumiem un, konsultējoties ar skolotāju, ievietot informāciju sadaļā “Jaunumi”. A.Gusts pastāstīja, ka skolas mājaslapā var ērti ieiet gan skolēni, gan arī viņu vecāki, izmantojot e-klases sistēmu.


Skolotājs atzinīgi novērtēja pulciņa dalībnieku veikumu,īpaši uzslavējot 9.klases skolnieka Marta Kozlovska un 11.klases skolnieka Ivo Benedikta Skaba ieguldījumu šajā kopdarbā. Lai Baltinavas vidusskolas mājaslapa www.baltinavasvsk.mozello.lv kļūst par labu un saturīgu mūsu skolas dzīves atainojošo informācijas avotu!
Tatjana Začeste, Baltinavas vidusskolas d.v. izglītības jomā