Izstādes Baltinavas mūzikas un mākslas skolā

Izstādes Baltinavas mūzikas un mākslas skolā

No 2019.gada 9.jūnija baltinavas Mūzikas un mākslas skolā skatāmas 2 izstādes — 2018./2019.mācību gada absolventu noslēguma darbu izstāde, kā arī mākslinieces Lības Ločmeles radošo darbu izstāde.