23.jūnijā līgojam Baltinavas muižas parkā!

23.jūnijā līgojam Baltinavas muižas parkā!

23.jūnijā līgojam Baltinavā! Aicinām uz amatierteātra «Palādas» izrādi «Jaunīs politiks», uz ugunskura iekuršanu, alu, sieru un zaļumballi!