Paziņojums Sakarā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem Pilngadības svētki 06.07.2019 notiks KN.

Paziņojums Sakarā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem Pilngadības svētki 06.07.2019 notiks KN.

Paziņojums Sakarā ar nelabvēlīgajiem laika apstākļiem Pilngadības svētki 6.07.2019 notiks KN.