Tradicionālas mūzikas koncerts veltīts tautas vijolniekam Andrejam Rancānam

Tradicionālas mūzikas koncerts veltīts tautas vijolniekam Andrejam Rancānam

Tradicionālas mūzikas koncerts, kas veltīts tautas vijolniekam Andrejam Rancānam norisināsies 2019. gada 13.jūlijā Baltinavas novada lauku sētā „Mākoņi”. Koncerta sākums plkst. 18.00. Pēc koncerta sadancošana jeb večerinka.
Baltinavas novada lauku sētā „Mākoņi” Andrejs Rancāns nodzīvoja sava mūža lielāko daļu. Te ir viņa celtā klēts un citas ēkas, kuras savulaik atjaunotas ar saimnieka gādību.
Koncertā piedalīsies sekojošas muzikantu grupas:
AĻĢIRDA KLOVAS tautas mūzikas grupa (Lietuva)
Rīgas folkloras kopa GRODI
Rīgas ģimeņu kopa GARATAKA
Rīgas tautas mūzikas grupa KAKTU BALLES MUZIKANTI
BALTINAVAS etnogrāfiskais ansamblis un kapela
UPĪTES folkloras kopa un kapela
SALNAVAS muzikanti
Vijoļspēles mācību nometnes dalībnieku ansamblis
Koncertu rīko Latvijas Folkloras biedrība un Baltinavas novada pašvaldība. Atbalsta VKKF.
Tradicionālā vijoļspēle ir plaši izplatīta gan Latvijā, gan arī citur pasaulē. Katrā reģionā tai ir savas spilgtas stila iezīmes. Tas ir īpašs savdabīgs vijoles spēlēšanas veids un stils, kurš galvenokārt izplatās mutvārdu tradīcijas ceļā.
Šogad Baltinavas tautas vijolniekam Andrejam Rancānam (1929 – 2014) aprit 90. dzimšanas gadskārta. Tieši savas vijoļspēles aktīvākos gadus viņš ir pavadījis Baltinavā, ciemodamies pie apkārtnes muzikantiem, pierakstīdams melodijas, kā arī spēlēdams Baltinavas un Upītes kapelās, kā arī Rīgas folkloras kopā „Grodi”.