9.klases izlaidums aizritējis

9.klases izlaidums aizritējis

15. jūnijā Baltinavas kultūras namā notika 9. klases izlaiduma svētki. Trīspadsmit jaunieši sekmīgi pabeiguši Baltinavas vidusskolas 9. klasi, ieguva mūžā pirmo izglītības valsts dokumentu. Saņemot pamatizglītības apliecību, sveicām Kristoferu Boldānu, Romualdu Bolgarovu, Madaru Circeni, Ervīnu Kleinu, Dāvi Kozlovski, Martu Kozlovski, Renāti Ločmeli, Guntu Loginu, Nilu Mītki (Miethke), Evitu Saidāni, Domeniku Slišānu, Raiti Vilkasti un Kristapu Kristoferu Voicišu.

Īpaša šī svētku diena bija arī jauniešu vecākiem un klases audzinātājai Tatjanai Bolgarovai. Svinīgā pasākuma ievadā Baltinavas vidusskolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm saņēma Kristofers Boldāns un Renāte Ločmele, bet Balvu Sporta skolas pateicības rakstus- Romualds Bolgarovs, Ervīns Kleins un Nils Mītke (Miethke). Izlaiduma svētkos piedalījās un uzrunā savus vēlējumus izteica arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore.

Sirsnīgus vārdus un vēlējumus saviem audzēkņiem un viņu vecākiem uzrunā izteica klases audzinātāja. Par katru absolventu kāds no skolotājiem pateica kādu īpašu raksturojumu un vēlējumu. Savukārt 9. klases beidzēji pateicās vecākiem, klases audzinātājai Tatjanai Bolgarovai, arī skolotājām, kuras bija audzinātājas jaunākajās klasēs un pirmsskolā (sākumskolā audzinātāja bija Rudīte Laganovska, bet pamatskolā neilgu laiku klasi audzināja gan Agita Zelča, gan Marita Kušnire), visiem skolas darbiniekiem. Paldies vārdus veltīja gan Baltinavas vidusskolas skolotājiem, gan saviem agrāko gadu skolotājiem Briežuciema un Upītes pamatskolā.
Paldies svētku vadītājai, veidotājai Irēnai Kašai! Par muzikāliem priekšnesumiem izlaiduma svētkos paldies Baltinavas vidusskolas 2.-5. klašu vokālajam ansamblim (vadītāja Aija Nagle) un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājam Aigaram Bukšam!
Lai visiem 9. klases absolventiem veiksmīgas turpmākās gaitas nākošajā izglītības posmā!Imants Slišāns, Baltinavas v-skolas direktors