Skaisti izskanējis Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

Skaisti izskanējis Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

Laiks, līdzīgi prasmīgam valdniekam,
Nepārtraukti gādā jaunus talantus…

31. maijā aizvadījām Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidumu. Šogad skolu absolvēja 16 jaunieši. Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus izlaidumā teica direktore Marija Bukša, Baltinavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Inese Siliņa un vecāki.
Arī paši absolventi parūpējās, lai izlaidums būtu skanīgs un skaists. Tādēļ atskaņotie skaņdarbi, dziesmas un skolas nobeiguma darbu izstāde priecēja klātesošo acis un sirdis.
Par izlaiduma norisi gādāja skolotāja Iveta Gabrāne ar dēlu – Eduardu Buravecu, kura muzikāli virtuozais sveiciens patīkami pārsteidza.
2019. gadā Mūzikas programmu apguva un apliecības saņēma Raitis Vilkaste, Domeniks Slišāns, Mārtiņš Laganovskis, Marks Ločmelis. Liene Kaša, Anna Miethke, Lars Miethke, Nika Oļipova, Arvils Kokorevičs, Edvarts Ločmelis, Evana Ločmele, Renāte Ločmele, Mareks Supe, Kristīne Čigure, Daira Circene un Māra Circene saņēma apliecības par programmas Vizuāli plastiskā māksla apguvi.
Lai skolā apgūtās prasmes atrod pielietojumu ikviena jaunieša dzīvē, nepārtraukti attīstoties!