Vakance bāriņtiesas locekļa amatam

Vakance bāriņtiesas locekļa amatam

Baltinavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Bāriņtiesas locekļa amatu (kods pēc profesiju klasifikatora bāriņtiesas loceklis 341206)
Darba pienākumi:

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, piedalīties ģimenes tiesisko attiecību, aizbildnības un aizgādnības attiecību izpētē un risināšanā, sniegt palīdzību bērnam vai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā, tāpat arī mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodrošināšanā, veikt notariālās darbības, kā arī veikt citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.


Prasības pretendentiem:
atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta otrās daļas nosacījumiem par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;
4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5) kurai ir nevainojama reputācija.


Vēlamas labas komunikācijas un sadarbības prasmes, krievu valoda – sarunvalodas līmenī un pamatiemaņas darbā ar datortehniku (Word, Exel, Internets).
Bez tam, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 10.panta trešās daļas nosacījumiem, ja persona par bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā sešu mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu.
Darba slodze stundu likme ar atalgojumu 3.70 euro stundā pirms nodokļu nomaksas.


Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un profesionālās izglītības dokumentu kopijas, lūdzam sūtīt uz Baltinavas novada domi vai Baltinavas novada bāriņtiesu uz adresi – Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV – 4594 līdz 2019. gada 9.augustam.


Tālrunis uzziņām: V.Cīrule 26674837