Finanšu komitejas sēde 13.augustā plkst.10:00

Finanšu komitejas sēde 13.augustā plkst.10:00

Finanšu komitejas sēde Nr.10. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 13.augustā plkst. 10:00.

Darba kārtība:
1. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību budžeta grozījumiem
2. Par papildus finansējuma piešķiršanas iespējām projektam “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūas namam”
3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanas iespējām N.Rancāna balvas pasniegšanas ceremonijai
4. Par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” dalības iespēju
5. Par SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” deleģēšanas līguma izskatīšanu un viedokļiem
6. Par grozījumiem Baltinavas vidusskolas darbinieku amata vienību un amatalgu sarakstā (septembrim-decembrim)
7. Par noteikumu projekta Baltinavas novada pašvaldības iekšējie kārtības NOTEIKUMI “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” izskatīšanu
8. Citi jautājumi