LPR pateicas par atbalstu remigrācijas aktivitāšu īstenošanā

LPR pateicas par atbalstu remigrācijas aktivitāšu īstenošanā

Latgales plānošanas reģions (LPR) izsaka pateicību par atbalstu remigrācijas aktivitāšu īstenošanā Baltinavas novada svētku pasākumā, kas notika š.g. 10. augustā.


Tā laikā tika īstenotas šādas aktivitātes:
1. remigrācijas koordinatora konsultācijas interesentiem par remigrācijas iespējām uz Latgali;
2. informatīvo materiālu izdale par VARAM remigrācijas projektu, atgriešanās grantu;
3. video filmēšana un ievietošana sociālajos tīklos.
LPR mājas lapas sadaļā “Remigrācijas aktivitātes pašvaldībās” (https://lpr.gov.lv/lv/remigracija/remigracijas-aktualitates-pasvaldibas/#.XVPk7eMzaUk) ir pieejams ieskats aktivitāšu norisē – bilžu galerija un video.


Paldies par sadarbību!


Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne