Domes ārkārtas sēde 30.augustā

Domes ārkārtas sēde 30.augustā

Ārkārtas domes sēde Nr.14. notiks Kāsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 30.augustā, plkst.9:30.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par atļauju VAS “Latvijas autoceļu uzturētājam” bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Obeļovas smilts – grants atradnē.