Kašu dzimtas salidojums

Kašu dzimtas salidojums

Baltinavas pagastā ir ļoti izplatīts uzvārds „ Kašs”, īpaši tādos ciemos kā Kaši, Pliešova, Pleitova, Odumova. No šiem ciemiem nākušas daudzas Kašu dzimtas. Pats uzvārds „Kašs” cēlies no poļu vārda, Kasz, kuru saista ar poļu personvārdu Kanimir, Kazimiersz. Pirmo reizi uzvārds 1765.gada revīzijas materiālos no Timšānu (Baltinavas) voitistes.


Mūsu Kašu dzimtas saknes meklējamas 19.gs. sākumā, kad Odumovas ciemā dzīvoja divi brāļi – Antons un Jāzeps Kaši. Antonam bija tikai dēls Augusts, no kura tad arī sākās mūsu dzimta. Augusts Kašs dzimis 1847.gadā, 31 gada vecumā apņēmis sievu no Zubku ciema Ievu Mežali, kura bija viņa vienaudze, dzimusi 1847.gadā. Viņi izaudzināja 9 bērnus: 3 dēlus un 6 meitas. Meitas tika izprecinātas: Tekla un Zole uz Beginovas ciemu, Dorte uz Diuksts ciemu, Marta uz Zacešku ciemu pie, Borbala uz Abrenes ciemu, Leokādija dzīvoja Baltinavā, bet dēli saimniekoja turpat Odumovas ciemā. Pēc 1920.gada zemes reformas Pēterim un Izidoram tika iedalīta zeme, kura agrāk piederēja Baltinavas muižai. Bernads saimniekoja turpat tēva mājās. Pašreiz Odumovas ciemā ir tikai Izidora sēta, kur saimnieko viņa mazmeita Marija, Pētera mājas vairs nav, arī Augusta sēta, kur saimniekoja Bernads, vairs nav saglabājusies. Tur atrodas tikai viņa stādītais ozols.Turpinās dzimtas vēstures izpēte.


Skatoties dzimtas koku, redzam, kā tas sakuplojis, jo kopš vecvectēva Augusta jau nāk sestā paaudze. Īpaši kupli zari ir no Augusta meitu puses, bet daudziem zariem nav vairs turpinājuma un tas izbeidzas vai nu ar otro vai trešo paaudzi. Kā jau katram no dzimtas turpinātājiem, gribas uzzināt, kā dzīvo dzimtas parstāvji, kādi likteņi viņus piemeklējuši. Tā radās ideja sarīkot dzimtas saietu jeb salidojumu, kurš notika šī gada 17.augustā Baltinavā. Kapēc tieši šogad? Tāpēc, ka šī gada 12.septembrī mūsu tēvam Jāzepam, kurš bija Augusta dēla Izidora dēls, būtu 100 gadi. Viņš, dzīvs būdams, visu mūžu mīlēja un cienīja savus radiniekus, bieži rīkoja radu saietus un tikšanās savās mājās Odumovas ciemā. Un tāpēc par godu tēvam un pēc citu radinieku iniciatīvas notika šis Kašu dzimtas saiets.
Uz saietu bija ieradušies 70 dzimtas pārstāvji, taču diemžēl vairs nevienam no viņiem nav uzvārds „ Kašs”. Jaunākajam dalībniekam bija tikai 3 mēneši, bet vecākajam – 93 gadi.


Salidojums sākās ar svēto misi Baltinavas Jaunavas Marijas pasludināšanas Romas katoļu baznīcā, kurā priesteris Staņislavs Prikulis deva visiem svētību un pieminējām un lūdzamies par mirušajiem dzimtas pārstāvjiem. Tālāk sekoja baznīcas apskate un ieskats Baltinavas baznīcas vēsturē.
Pēc baznīcas apmeklējuma devāmies uz Pliešovas kapiem, kur atdusas dzimtas aizsācējs Augusts Kašs un daudzi viņa dzimtas locekļi: dēli Izidors un Bernads, meitas- Leokādija, Borbala un daudzi citi.


Tālāk sekoja došanās uz Odumovas ciemu, kur kādreiz bija Augusta sēta, bet tagad tur atrodas tikai viņa stādītais ozols. Pie ozola visi kopā vienojāmies dziesmās .
Pēc dzimtas ozola apmeklējuma, kā arī Augusta mazmazmeitas MarijasBukšas māju apmeklējuma visi kopā devamies uz Baltinavas Mūzikas un mākslas skolu, kur norisinājās dzimtas zaru prezentācijas. Viskuplāk bija apmeklēts Augusta meitas Teklas zars. No Augusta dēla Izidora zara bija ieradušies visi pēcnācēji. Prezentāciju laikā mēs uzzinājām par daudziem dzimtas pārstāvjiem, ar kuriem dzimta var lepoties: Jāzeps Logins- Viestura ordeņa kavalieris, pretošanās kustības dalībnieks, Jāzeps Logins (cita zara pārstavis) – Kuģa kapteinis, kas kuģoja pa Kaspijas jūru un daudziem citiem. Prezentācijas caurvijās ar dziesmām, atmiņām. Vēlaāk tika radīts dzimtas apvienotais orķestris, kurā spēlēja 2 akordeoni, 2 garmoškas, 2 vijoles, bungas, trompete un ģitāra. Tie vēl nebija visi klātesošie, kas prot spēlēt kādu instrumentu – gandrīz visiem zariem raksturīgs tas, ka mūzika tajos dzīva un klātesoša.
Liels paldies visiem, kas ieradās un radīja šos svētkus, ceram, ka būs vēl nākošās tikšanās. Īpašs paldies Marijai Bukšai un viņas ģimenei, kas pielika daudz enerģijas un pūļu, lai šis Kašu dzimtas saiets izdotos.


Kašu dzimtas vārdā Augusta mazmazmeita Leontīna Zaremba

Kašu dzimtas salidojums 0Kašu dzimtas salidojums 1Kašu dzimtas salidojums 2Kašu dzimtas salidojums 3Kašu dzimtas salidojums 4Kašu dzimtas salidojums 5Kašu dzimtas salidojums 6