Tiek izsludināta pieteikšanās uz kustamās mantas izsoli

Tiek izsludināta pieteikšanās uz kustamās mantas izsoli

Baltinavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz sekojošu kustamo mantu izsolei:


Traktors T-40;
Piekabe PSE;


Izsole notiks starp personām, kas rakstiski 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas būs pieteikušies izsolei. Pieteikumu izsolei iesniegt Baltinavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Kārsavas ielā 16. Ziņas par transporta līdzekli izsoles noteikumos.


Noteikumi pielikumā.