Zemes gabalu saraksts, kuri nododami nomā 2019.gada 2.pusgadā

Zemes gabalu saraksts, kuri nododami nomā 2019.gada 2.pusgadā

Baltinavas novada pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu saraksts Baltinavas novadā, kuri nododami nomā 2019. gadā 2.pusgadā


Pēc Baltinavas novada domes 2019.gada 13. augusta lēmuma (protokols Nr. 9.6.&), iedzīvotājiem,kuri vēlas iznomāt piedāvātos zemes gabalus, jāuzraksta iesniegums Baltinavas novada domei līdz 2019.gada 4.oktobrim, norādot zemes gabala kadastra numuru, vai numurus, ja vēlās iznomāt vairākus zemes gabalus.


Nomai nododamo zemju saraksts 2. pusgadā


Kadastra apzīmējumsPlatībaIzmantošanas veids
3844001 00200,6Lauksaimniecība
3844001 02210,2Lauksaimniecība
3844002 02400,5Lauksaimniecība
3844002 02570,2Lauksaimniecība
3844003 05200,2231Lauksaimniecība
3844003 06030,4Lauksaimniecība
3844003 06140,3169Lauksaimniecība
3844003 07050,1131Lauksaimniecība
3844003 07080,1Lauksaimniecība
3844003 07150,3Lauksaimniecība
3844004 01340,3Lauksaimniecība
3844005 01030,2Lauksaimniecība
3844006 02410,3Lauksaimniecība
3844006 02430,3Lauksaimniecība
3844007 01542,9Lauksaimniecība
3844008 00180,2Lauksaimniecība
3844011 00590,3Lauksaimniecība
3844011 00730,3Lauksaimniecība
3844012 01210,2767Lauksaimniecība
3844002 02631,4Lauksaimniecība
3844003 03560,7Lauksaimniecība
3844003 04360,29Lauksaimniecība
3844001 02282,6Lauksaimniecība
3844002 02612,8Lauksaimniecība
3844002 00883Lauksaimniecība