Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019

Slava un pateicība Dievam par ikkatru svētceļojuma dalīnieku, laiku, sastaptajiem cilvēkiem un žēlastībām, ko piedzīvojām mūsu svētceļojumā uz Aglonu šogad! Mūsu grupa bija izteikti radošu, talantīgu, muzikālu, atraktīvu jauniešu grupa. Esam kļuvuši garīgi bagātāki, mūsu dvēseles baterijas ir uzpildītas ilgam laikam. Pateicamies visiem, kas bija lūgšanās kopā ar mums.


Dievmāmiņ, tavā patvērumā ir droši!
Par mūsu ceļu stāsta jaunās muzikālās grupas „Drupačiņas”( tā radās pa ceļam uz Aglonu) repa dziesma, ko meitenes prezentēja Aglonā svētceļnieku Misē:
„Mūsu ceļu no Šķilbēnu baznīcas sākām mēs.
5. gadu ar Baltinavas draudzi uz Aglonu nākam.
7 dienas un 7 naktis vienotībā esam,
Visi 34 savas lūgšanas Dievmātei nesam.
164 kilometrus šajā laikā veicām
Un simtiem lūgšanu vārdu katru dienu teicām.
Dievs ceļā mums sūtīja eņģeļus cilvēku tēlā,
Lai nenomaldāmies kādā ceļā paralēlā.
Priesteris Fēlikss ir mūsu garīgais balsts,
Kas ved mūs tuvāk pie debesu valsts.
Uz jautājumiem visiem atbildes guvām
Un varbūt mazliet svētāki kļuvām.
Ar viršu pušķiem pie Dievmātes nākam
Un jaunu gadu Aglonā sākam.
Vēlam visiem svētīgu brīdi
Un Dieva prieka pildītu dzīvi!”


Pateicība Dievam par Pr. Fēliksu Šnevelu, kas bija kopā ar mūsu grupu svētceļojuma laikā. Pateicamies pr. Staņislavam Prikulim un pr. Filipam Davidovičam, kas draudzes mājā deva naktsmājas svētceļniekiem, mūs apciemoja un atbildēja uz āķīgajiem jauniešu jautājumiem vakaru programmā „Cepam priesteri” .
Vislielākais paldies mūsu labākajai pavārei Lilitai Kūkojai. Mūsu grupa vienmēr bija garšīgi un sātīgi paēdusi, pat Aglonā esot! Paldies par izturību un izpalīdzību šoferim Normundam Švīgeram, kas mūs piecieta visu svētceļojuma laiku. Viņš vizināja mūsu mantas un reizēm arī kādu no mums.
Mūsu grupa saka lielu paldies par atbalstu Baltinavas vidusskolai, īpaši direktoram I. Slišānam, „Senda Dz” vadītājai Dzintrai Sprudzānei, Aldim Ločmelim (z.s „Kotiņi”), Intai no „Vecās maiznīcas ”, „Ludzas maiznīcai”, Bleideļu ģim. (z.s. „Grantiņi”), Miethke ģim. ( z.s. „Mītkes”), Laimonim Šakinam („Pietālava”), Antoņinai Jevdokimovai ( „ Pie Ieviņas”).


No sirds pateicamies, Skabu ģim., Ločmeļu gim., Kubuliņu ģim., Ivanovu ģim., Siliņu ģim., Laganovsku ģim., Ingai Carevai, Ilzei Supei, Venerandai Kašai, Irēnai Kašai, Celīnai Kauperai, Intai Krakopai. Atvainojiet, ja kāds ir nenosaukts, bet iekļauts Dieva pateicības sarakstā. Lai Dīvs aizmoksoj!
Pateicamies Dievam par visiem cilvēkiem, ko sastapām ceļā, prasot pareizo virzienu vai atpūšoties!
Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu vakarā: Saļnavā Annai un Valentīnai; Elvīrai Kūkovas baznīcā,; Ilzeskalnā -Genovefai, Annai, Sintijai, Aivaram; Sakstagalā-Silvijai, Juoņam; Lūznavā- Gatim, Feimaņos- Anitai, Dinai un visiem, kas bija iesaistīti, bet mums nezināmi.
Mūsu Latvija ir ļoti skaista visu diennakti! Sastaptie cilvēki Latvijā ir viesmīlīgi, izpalīdzīgi, labestīgi!
Lai Dievs svētī un dāvā visas nepieciešamās žēlastības!
Bijām patīkami pārsteigti par pozitīvajam pārmaiņām, kas notiek Aglonas katoļu ģimnāzijā.Pateicamies par viesmīlīgo uzņemšanu. Slava Dievam un pateicība bīskapam J. Bulim un pr. Daumantam Abrickim!


Katehēte RudīteZiniet, Imants Ziedonis ir rakstījis: “Es skaitīju un nonācu pie Viena.” Un arī es, tāpat kā Ziedonis, šo ceļu nemitīgi skaitīju. Skaitīju dziesmu vārdus, skaitīju govis un zirgus, telefons skaitīja noietos soļus un kilometrus. Skaitīju saulrietus un lietus mākoņus, skaitīju sāpošos muskuļus, izmērcētās drēbēs. Citi skaitīja tulznas un matraču caurumus. Skaitīju lūgšanas. Rožukroni. Skaitīju un skatīju savu sirdi. Un vai beigās es nonācu pie Viena? Es nonācu pie veselas bezgalības. Nonācu pie jauniem draugiem, jauna prieka un piepildījuma. Taču, pats svarīgākais, nokrītot ceļos Aglonas Dievmātes priekšā, prieks, mīlestība un pateicība, kas pārņem sirdi, ir bezgalīgi liela.
Neizsakāms paldies Tev, Rudīt, visai Šķilbēnu-Baltinavas grupai, visiem priesteriem, organizatoriem, pavāriem, šoferīšiem un gājējiem — man bija patiess prieks un gods būt kopā ar jums. Jūs esat brīnišķīgi skaisti!


Uz tikšanos!
Ar siltākajiem sveicieniem
Zane Grudule

Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 0Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 1Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 2Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 3Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 4Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 5Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 6Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 7Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 8Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 9Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 10Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 11Svētceļojums Šķilbēni-Baltinava-Aglona 2019 12