13.septembrī jaunieši tiekas pasākumā "Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs"

13.septembrī jaunieši tiekas pasākumā

13.septembrī Baltinavas KN notiek pasākums, uz kuru ieradīsies kaimiņu novadu jaunieši, lai draudzētos un mācītos kritiski domāt un analizēt apkārtējo pasauli.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.