Finanšu komitejas sēde 17.septembrī

Finanšu komitejas sēde 17.septembrī

Finanšu komitejas sēde Nr.11. notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Sēžu zālē (2.st.), 2019.gada 17.septembrī plkst.14:00. plkst. 10:00.


Darba kārtība:
1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Baltinavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.
2. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību budžeta grozījumiem.
3. Par izglītības iestāžu vadītāju atlīdzības noteikšanu 2019. gada septembrim-decembrim.
4. Par dalību ELFLA projektu konkursā (ceļu pārbūves 3. kārtā) un līdzfinansējuma iespējām.
5. Par finansiālā atbalsta iespējām biedrībai „Latgales reģionālā pensionāru apvienība”.
6. Par dalību konferencē „LIEC pārtikas grozā VIETĒJO!”.
7. Par Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksām savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām.
8. Par noteikumu projekta „Par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Baltinavas novada pašvaldībā” izskatīšanu.
9. Par L.S. parāda dzēšanu.
10. Par tālāko BKI ēkas izmantošanu.
11. Citi jautājumi.