Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 17.septembrī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 17.septembrī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde Nr.10 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zāle (2.st.), 2019. gada 17.septembrī plkst. 9:50.


DARBA KĀRTĪBA
1. Par konkursu “ Baltinavas novada Lepnums – 2019 ”.
2. Par Valsts svētku pasākumu Baltinavas novadā.
3. Par Atzinības raksta pasniegšanu M.B.
4. Citi jautājumi.