Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde 25.septembrī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde 25.septembrī

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ''ārkārtas sēde Nr.11 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novads, sēžu zāle (2.st.), 2019. gada 25.septembrī plkst. 8:30.


DARBA KĀRTĪBA:


1. Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām.